Program Öğrenme Hedefleri


Halkla ilişkiler, günümüzde kurum ve kişiler (kamu, özel şirket, sivil toplum kuruluşu vb.) için önemli bir hizmet alanını oluşturmaktadır. Gün geçtikçe, hedef kitle ile iletişim kurmanın, paydaşların görüşlerini almanın, iş planlarını buna göre yönetmenin tüm kişi ve kurumların varlığı üzerinde yaşamsal bir rol oynadığı görülmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım; kurumsal iletişim yönetimi, pazarlama iletişimi ve buna yönelik ölçme ve değerlendirme metotlarının uygulamaya dönük olarak öğrencilere aktarılmasını amaçlar.

Uzaktan eğitim şeklinde açılan bu program, öğrencilerin mekan ve zaman sınırlaması olmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinden faydalanmasına olanak sağlamaktadır.

Eğitim ve öğretim kapsamında ele alınan konular, halkla ilişkiler yönetiminde, ulusal ve uluslararası alanda temel olarak kabul edilen çalışma alanlarını öğrencilere aktarmayı sağlayacaktır.

E-BULTEN