Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler


Program mezunları, çeşitli derecelerde aşağıdaki yeterliliklere sahip olacaktır:
1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2. Halkla İlişkiler disiplinindeki edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma.
3. Halkla İlişkilerdisiplinindeki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme.
4. Sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
5. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
6. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
7. Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynayabilme.
8. Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme.
9. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
10. Halkla İlişkiler disiplinindeki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
11. Halkla İlişkiler disiplininin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

E-BULTEN