PROGRAM GENEL BİLGİLERİ

Geleceğin profesyonel halkla ilişkiler alanında çalışacak olan iletişim çalışanları ve yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. -Uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen ve kabul gören bir program olmak. - İçerik bakımından zengin, hem akademisyenlerin hem de sektör profesyonellerinin vereceği derslerle, güncel bir eğitim...

Program Öğrenme Hedefleri

Halkla ilişkiler, günümüzde kurum ve kişiler (kamu, özel şirket, sivil toplum kuruluşu vb.) için önemli bir hizmet alanını oluşturmaktadır. Gün geçtikçe, hedef kitle ile iletişim kurmanın, paydaşların görüşlerini almanın, iş planlarını buna göre yönetmenin tüm kişi ve kurumların varlığı üzerinde yaşamsal bir rol oynadığı görülme...

Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler

Program mezunları, çeşitli derecelerde aşağıdaki yeterliliklere sahip olacaktır: 1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 2. Halkla İlişkiler disiplinindeki...
E-BULTEN